Witaj na stronie
o recyklingu szkła.

Czy w twojej okolicy są pojemniki do selektywnej zbiórki szkła?

2024-06-19 21:36:27

PETYCJA KLASYCZNA. (Formularz PDF)

W tej części znajduje się petycja w formacie dokumentu PDF i DOC.

Jeśli widzisz potrzebę wystawienia banku szkła w twojej okolicy, pobierz dokument oraz wydrukuj i spróbuj zebrać pod tym pismem choć kilka podpisów lokalnej społeczności. Następnie zeskanuj podpisane kartki i utwórz z tego ponownie dokument PDF. Załącz do poniższego formularza w sekcji PETYCJA ELEKTRONICZNA i kliknij WYŚLIJ PETYCJĘ. Możesz też tę papierową petycję z podpisami wysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Miasta ale wtedy będziesz musiał iść na pocztę i kupić znaczek.
Włącz się do działania na rzecz ochrony środowiska i usprawnienia metody recyklingu.


2024-06-19 21:36:27

PETYCJA ELEKTRONICZNA. (Formularz HTML)

W tej części znajduje się formularz, który mógłbyś/mogłabyś wypełnić i wysłać klikając przycisk WYŚLIJ PETYCJĘ.

Petycja zostanie wysłana na kilka ważnych samorządowych i rządowych adresów email oraz na Twój adres podany w formularzu. Niech na każdym osiedlu funkcjonują w przyszłości takie banki szkła.

Podaj swoje imię, adres email oraz lokalizację i krótki opis banku szkła, który chcesz uwzględnić w petycji. Możesz załączyć dokument PDF do wiadomości.

Twoje imię oraz adres email.

Lokalizacja banku szkła.

Dodatkowe uwagi. (Pole nieobowiązkowe)

Do formularza zostanie dołączony widoczny niżej tekst petycji oraz opcjonalnie plik PDF, który możesz wybrać z pamięci masowej lokalnego komputera lub smartfona. (PDF maks. 64 MB)

Popieram kampanię "369SORTWASTE 369SORTUJODPADY" i oczekuję wystawienia w okolicy, którą wymieniłem w formularzu HTML, zorganizowania MINISORTOWNI z BANKIEM SZKŁA I CERAMIKI złożonym z minimum 3 pojemników na szkło i ceramikę: 1) Szkło opakowaniowe. 2) Szkło pozostałe. 3) Ceramikę, a także RECYKLOMATEM, jeśli możliwości lokalowe sprzyjają i jeżeli to możliwe.